لیست تلفن‌های داخلی دانشگاه امام جواد(ع) یزد

حوزه ریاست
سیدرضا زکیپور
داخلی 226
لیلا توانگر
داخلی 219
مریم فداکار
داخلی 225
الهام شریفی یزدی
داخلی 225
سید عباس زرگرچی
داخلی 225
احمد حاجی مرادی
داخلی 225
محمد سفید
داخلی 225
داریوش پورسراجیان
داخلی 225
حوزه فرهنگی - دانشجویی و کارآفرینی
مجتبی حجتی
داخلی 252
حوزه آموزش
وحیده السادات هاشمی پور
داخلی 232
فائزه فقیه خراسانی
داخلی 231
مرجان موسوی
داخلی 230
اقدس السادات حسینی
داخلی 233
حوزه فناوری اطلاعات
فاطمه دستجردی
داخلی 279
حوزه فنی و پشتیبانی
فاطمه زارع
داخلی 208
>
محمدتقی یادگاریان
داخلی 224
امور مالی
  الهام ابویی             
   داخلی 222                 
محمد شیرسلیمیان
داخلی 235
حراست
محمدرضا سعیدیان            
داخلی 203                 
محمود اصغرپور            
داخلی 202                 
محمدرضا صمدی
داخلی 220
دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی
بیتا ریسمانیان
داخلی 301
سید عباس باقری
داخلی 277
لیلا توانگر
داخلی 219
دانشکده مدیریت
زکیه عهدی
داخلی 270
دانشکده علوم انسانی
بیتا ریسمانیان
داخلی 301
زکیه عهدی
داخلی 270
سمیرا کرمی
داخلی 253
سهیلا شهرستانی
داخلی 272
آرزو حاجی مقصودی
داخلی 273
مژگان بهراد
داخلی 286
دانشکده هنر و معماری
نجمه لاله زاری
داخلی 296
فهیمه عرفان راد
داخلی 298
احسان زرین‌آبادی
داخلی 299
شیدا چنگیزی
داخلی 297
حوزه پژوهشی
مرتضی محمودی
داخلی 285
کتابخانه
سمیرا سامعی
داخلی 255
محمدعلی طوفان
داخلی 253

تهیه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات
آخرین بروزآوری: 01 اردیبهشت 1403